1812 Savaşı

1812 Savaşı Amerika Birleşik Devletleri ile Büyük Britanya arasında meydana gelmiş, yaklaşık 3 yıl sürmüş ve 1815 yılında sonuçlanmıştır. Beyaz Saray’ın yakılması, Amerikan Milli Marşı’nın yazılması gibi önemli tarihi olaylar bu süreçte gerçekleşmiştir.

The Star-Spangled Banner

Napolyon Fransa’sı ile mücadele içinde olan Britanya, Birleşik Devletlerin Fransa ile ticaret yapmasını engellemek amacıyla Kraliyet Donanması ile Atlantik’te faaliyetlerde bulunmuştur. Trans- Atlantik ticaret yollarını kapatan Britanya bununla yetinmemiş, Amerikan gemilerine el koymuş ve Amerikan denizcilerini kendi gemilerinde zorla çalıştırmıştır. 1807 yılında Britanya çıkardığı düzenleme ile Fransa ve Fransız kolonileri ile ticaret yapmak isteyen tarafsız devletlerin kendisinden izin alması gerektiği koşulunu öne sürmüştür. Bu gerilime ek olarak Britanya’nın, Amerika’da güneye ve batıya doğru gerçekleşen yerleşme hareketleri sırasında çatışılan Amerikan yerlilerine destek vermiş olması da savaşa giden yolda bir başka neden olmuştur.

Tüm bu sebeplerin etkisi ile 18 Haziran 1812 tarihinde Başkan James Madison Britanya’ya karşı savaş ilan eden deklarasyonu savaş için bastıran kongre üyelerinin de etkisi ile imzalar. Hemen ardından Birleşik Devletler o dönem Britanya kolonisi olan Kanada’ya saldırmıştır. 16 Ağustos 1812 tarihinde gücüne fazlasıyla güvenen Amerika Birleşik Devletleri ağır bir yenilgi alır. Savaş farklı cephelerde farklı sonuçlarla devam eder. Birleşik Devletler, Kraliyet Donanmasına karşı birkaç zafer de kazanır. Ancak ordusunun büyük bölümü Napolyon ile savaşta olduğu için öncelikle savunma ağırlıklı bir strateji güder. 1814 tarihinde Napolyon’un yenilmesi ile birlikte ise Britanya tüm dikkatini bu savaşa yöneltme fırsatını bulur. Çok sayıda taburun Amerika’ya varması ile birlikte 24 Ağustos 1814 tarihinde Washington D.C.’yi ele geçirir. Bu tarihte Beyaz Saray ve Kongre Binası ateşe verilir.

13 Eylül 1814 tarihinde Baltimore’da tarihi öneme sahip ayrı bir karşılaşma meydana gelmiştir. Savaş sırasında devasa bir Amerikan bayrağı (Star-Spangled Banner) askerlerce göklere çekilir. Bu bayraktan ilham alan Francis Scott Key daha sonra Amerikan ulusal marşının sözleri olacak bir şiir yazar. Bu şiir ‘To Anacreon in Heaven’ isimli bir İngiliz şarkısına daha sonraları uyarlanarak Amerikan ulusal marşı ortaya çıkmış olur.

24 Aralık 1814 tarihinde Ghent Antlaşması taraflarca imzalanır. Barıştan habersiz olan Britanya askerleri 8 Ocak 1815 tarihinde New Orleans’ta mağlup oldukları bir savaş daha başlatmışlardır ama bu savaş son savaş olmuştur. Tüm bu uzun sürecin ardından savaş öncesi duruma dönülmüş, yani statüko korunmuştur.

Amerikan saldırısına karşı direnişe geçen Kanada halkında bu savaş sonucunda milliyetçilik hisleri yükselmiş ve geleceğe dair toplum olma ve vatandaşlık inancının kökleri atılmıştır. Amerika içinse savaşın zaferle mi yoksa mağlubiyetle mi neticelendiği belirsizdir. Deniz hukukuna dair barış antlaşmasında herhangi bir maddeye yer verilmezken Kanada sınırında mağlup olmasının yanı sıra denizlerde Britanya’ya karşı aldığı ihtişamlı zaferler de bulunmaktadır. Sonuç olarak bu savaş serisini Amerika için ikinci bir bağımsızlık savaşı olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.