Afyon Savaşı

İlk Afyon Savaşı 1839- 1842 yılları arasında İngiltere’nin, dış ticaret açığını kapatabilmek için Çin’in daha fazla limanını İngiliz tüccarlara açmasını sağlamak hedefi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Bir yüzyılı aşan Qing (Mançu) Hanedanlığı süresince Çin, Avrupa Kontrolüne karşı ekonomik sistemini Avrupalı tüccarlara sınırlamalar getirerek korumuştur. Bu sınırlamalar Avrupalı tüccarların sadece bir limanı (Kanton) kullanmasına imkân vermekte (söz konusu limanın bugünkü adı Guangzhou’dur) ve ithalatı sınırlandıran, yüksek vergiler düzenleyen Hong olarak bilinen bir kartel dışında başka kimse ile direkt ticaret yapmalarını da engellemektedir. Akademisyen Oral Sander, Çin’in bu kapalılığını, ülkenin geleneksel anlayışına dayandırmaktadır. Çin’in geleneksel anlayışına göre, tüccarlar, maddi kazanç peşinde koşan hiçbir şey üretmeyen sömürgen asalaklardır ve yabancılar da tümüyle barbar kişilerdir. [Sander, 2006: 271]

Bu zorlayıcı şartlar İngiltere’ye büyük bir ticaret açığı yükü getirdi. İngiltere Çin’den ipek, porselen ve çay ithal ederken buna karşılık Çin’e kısıtlı sayıda mal satabiliyordu. Hong ise satılan mallar karşılığında tek para birimi olarak gümüşü kabul ediyordu. İşte İngiltere bu büyük sorununa çözümü Çin’e afyon satmakta bulacaktı.

1830’lara dek İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin (East India Company) aracılığıyla Çinli memurlara rüşvet verilerek afyon çiçeği Çin’e sokulmaya başladı. 1832 yılına dek Çin’e 15 milyon dolar değerinde afyon girmekteydi. Ülkede gittikçe afyon bağımlılığı yaygınlaşınca, 1839 yılının mart ayında Çin İmparatoru gemilerdeki afyonların devredilmesini talep etti. Tüm ticaret askıya alındı ve bazı İngiliz tüccarlar rehin olarak tutuldu. İngiltere’nin en değerli ihracatı sekteye uğruyordu.

Bunun üzerine İngiltere savaş gemilerini Çin’e yolladı. 1840 yılının Haziran’ında çok üstün olan İngiliz kuvvetleri kısa sürede yukarıda Guangzhou olarak bahsettiğimiz Kanton limanı ile birlikte diğer limanları da ele geçirdi ve nehir havzalarını kuşattı. Kesin bir yenilgiye uğrayan Çin, 29 Ağustos 1842 yılında Nanjing (Nanking) Antlaşmasını imzalamaya zorlandı. Hemen ardından da 1843 Ekim’inde Bogue Antlaşması imzalandı. Eşit olmayan antlaşmalar olarak da bilinen bu antlaşmalar Çin’e çok ağır yükler yükledi. Çin daha fazla limanını dış ticarete açıyor, İngiltere’ye dış ticarette ayrıcalıklar getiren bir statü olan En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (Most Favored Nation) statüsü veriliyor, yine Çin, Hong Kong’u teslim ediyor ve yok edilen afyonlar için tazminat ödemek zorunda kalıyordu.  Ayrıca İngilizlerin (Extraterritoriality status) yerel Çin kanunlarından muaf olacak bir statüye erişmeleri de yine kabul ediliyordu.

Bu antlaşma ile korumacı bir tutum sergileyen Çin’in Batılı devletlerce sömürülmesinin yolu iyice açılmış ve Çin müdahalelere açık bir hal alarak çalkantılı bir sürece girmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.